วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

สูตรหวยรัฐบาลงวด 1/3/56


เลขวิ่งบน1-3-56
1=981
6=566
5=257
1=???
=========================

Here good touches 
24..358=01358=01358=34568=03458=358
01..981=14568=01458=01248=01468=148
02..566=01256=02367=02678=02678=026
03..257=01356=03457=01235=01357=035
04..XXX=02537=02347=02379=01257=027


01..981=1456879=0145869=0124879=0146829=1489
02..566=0124568=0234678=0125678=0235678=0268
03..257=0123567=0134567=0123578=0123459=0135
04..XXX=0235789=0123479=0123567=0123579=0237


01..981==148==987====8
02..566==026==98765==6
03..257==035==543====35
04..XXX==027==9876===7


Thanks soomuch
Maksim
=========================

Single digit touch
7-8 ออก 877 
8-9 ออก 997 
3-4 ออก 143 
1-2 ออก 025 
2-3 ออก 343 
4-5 ออก 694 
0-9 ออก 500 
4-5 ออก 443 
3-4 ออก 524 
3-8 ออก 358 

***************
9-0 ออก 981 
4-5 ออก 566 
7-8 ออก 257 
4-6 ออก ???


Thanks soomuch
Maksim
========================

H-opens with 3 digits
147-02 = 015
178-21 = 127
402-65 = 245
445-81 = 478
605-32 = 468
684-18 = 680
518-79 = 256
064-08 = 046
562-69 = 589
470-62 = 467
501-29 = 045
418-31 = 346
727-38 = 467
373-51 = 347
900-60 = 059
050-11 = 071
590-50 = 235
877-28 = 238
997-07 = 293
143-79 = 012
025-58 = 036
343-28 = 341
694-63 = 346
500-15 = 569
443-43 = 245
524-72 = 157
358-00 = 350
981-08 = 029
566-66 = 345
257-09 = 124
xxx-xx = 016

Thanks soomuch
maksim===========================
the best it=3up 
445 + 9 = 981 
605 + 5 = 566 
684 + 2 = 257 
518 + 9 = 9?? 


wasim 


====================


ประเภทการทำนาย : รัฐบาล 
ชื่อสูตร & ข้อความช่วยจำ : เด่นทุกหลัก สามตัว (สูตรทั่วไป) 
โดยโปรแกรม : Supersootr2012 Enterprise Build 2013.2.7 
บันทึกล่าสุด : 26/02/2556 13:47:19 


1. 684 | 673 H 
2. 518 | 562 H 
3. 064 | 784 F 
4. 562 | 895 H 
5. 470 | 340 HF 
6. 501 | 451 HF 
7. 418 | 451 HT 
8. 727 | 128 T 
9. 373 | 239 HF 
10. 900 | 906 HTF 
11. 050 | 895 T 
12. 590 | 895 HT 
13. 877 | 673 TF 
14. 997 | 906 HT 
15. 143 | 239 F 
16. 025 | 906 H 
17. 343 | 239 HF 
18. 694 | 239 T 
19. 500 | 451 H 
20. 443 | 239 F 
21. 524 | 451 HF 
22. 358 | 239 H 
23. 981 | 906 H 
24. 566 | 906 TF 
25. 257 | 562 HT 
26. ??? | 784 
ถูก 
ผิด 25 

---------------------- ขอให้โชคดี มั่งมีเงินทอง -------------------------- 
สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 1 สูตร 
4=100% 7=100% 8=100% 0=0% 1=0% 2=0% 3=0% 5=0% 6=0% 9=0% 

« โดย JeeJa (ปิ่นอนงค์) »

=============================

เลขเด่นบน ซ.110..ถนนวัดใจ งวด 1/3/56 
ขอบคุณอ.hippo ค่ะ 
เลขเด่นบน ซ.110..ถนนวัดใจ 
เด่นบน 0-8 ออก 064 
เด่นบน 4-6 ออก 562 
เด่นบน 7-9 ออก 470 
เด่นบน 5-7 ออก 501 
เด่นบน 9-1 ออก 418 
เด่นบน 7-9 ออก 727 
เด่นบน 1-3 ออก 373 
เด่นบน 7-9 ออก 900 
เด่นบน 3-5 ออก 050 
เด่นบน 8-0 ออก 590 
เด่นบน 8-0 ออก 877 
เด่นบน 7-9 ออก 997 
เด่นบน 1-3 ออก 143 
เด่นบน 2-4 ออก 025 
เด่นบน 1-3 ออก 343 
เด่นบน 4-6 ออก 694 
เด่นบน 4-6 ออก 500 
เด่นบน 8-0 ออก 443 
เด่นบน 5-7 ออก 524 
เด่นบน 5-7 ออก 358 
เด่นบน 1-3 ออก 981 
เด่นบน 3-5 ออก 566 
เด่นบน 2-4 ออก 257 
เด่นบน 0-8 ออก ..... 

อ.Hippoman 

========================

สำหรับ (นักลงทุน เป๋าหนัก) 
เลขรวยบนคนเป๋าหนัก ( เด่นตัวเดียว ) 

ออก 
>064< 0461 = 8-0 เลขรวยบนคนเป๋าหนัก 0 รับทรัพย์ 
>562< 2586 = 4-6 เลขรวยบนคนเป๋าหนัก 6 รับทรัพย์ 
>470< 4072 = 7-9 เลขรวยบนคนเป๋าหนัก 7 รับทรัพย์ 
>501< 0145 = 5-7 เลขรวยบนคนเป๋าหนัก 5 รับทรัพย์ 
>418< 4813 = 9-1 เลขรวยบนคนเป๋าหนัก 1 รับทรัพย์ 
>727< 2750 = 7-9 เลขรวยบนคนเป๋าหนัก 7 รับทรัพย์ 
>373< 3715 = 1-3 เลขรวยบนคนเป๋าหนัก 1-3 รับทรัพย์ 
>900< 9025 = 7-9 เลขรวยบนคนเป๋าหนัก 9 รับทรัพย์ 
>050< 5041 = 3-5 เลขรวยบนคนเป๋าหนัก 5 รับทรัพย์ 
>590< 1458 = 8-0 เลขรวยบนคนเป๋าหนัก 8 มาสูตรละตัว 
>877< 7859 = 8-0 เลขรวยบนคนเป๋าหนัก 8 รับทรัพย์ 
>997< 7925 = 7-9 เลขรวยบนคนเป๋าหนัก 7-9 รับทรัพย์ 
>143< 1402 = 1-3 เลขรวยบนคนเป๋าหนัก 1 รับทรัพย์ 
>025< 0154 = 2-4 เลขรวยบนคนเป๋าหนัก 4 มาสูตรละตัว 
>343< 3402 = 1-3 เลขรวยบนคนเป๋าหนัก 3 รับทรัพย์ 
>694< 9461 = 4-6 เลขรวยบนคนเป๋าหนัก 4-6 รับทรัพย์ 
>500< 0538 = 4-6 เลขรวยบนคนเป๋าหนัก - ไม่ชน 
>443< 4369 = 8-0 เลขรวยบนคนเป๋าหนัก - ไม่ชน 
>524< 4625 = 5-7 เลขรวยบนคนเป๋าหนัก 5 รับทรัพย์ 
>358< 3582 = 5-7 เลขรวยบนคนเป๋าหนัก 5 รับทรัพย์ 
>981< 7514 = 1-3 เลขรวยบนคนเป๋าหนัก 1 รับทรัพย์ 
>566< 2594 = 3-5 เลขรวยบนคนเป๋าหนัก 5 รับทรัพย์ 
>257< 1329 = 2-4 เลขรวยบนคนเป๋าหนัก 2 รับทรัพย์ 
>$$$< 8317 = 0-8 เลขรวยบนคนเป๋าหนัก 8 รอผลก่อนนะครับ 


ขอบคุณ เทพธิดาประจำบ้านรวมพล คุณส้มจี๊ด ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลอันสุดยอดครับ 
ชุดนี้เป็นการหาเลขเด่นบนตัวเดียว 
แต่มี 2 ตัวติดมาบ้างไม่ว่ากันนะครับ 
และมีบางงวดที่ไม่ชน ต้องขออภัยนะครับ 
แต่จุดประสงค์คือต้องการทำเลขเด่นให้นักลงทุนเป๋าหนักได้รับทรัพย์กันครับ 
แต่สูตรคือสูตนะครับไม่มีใครทราบนะครับเลขจะออกอะไรครับโปรดใช้อย่างระมัดระวัง 

(ขอให้รับทรัพย์กันถ้วนหน้าครับ) 

อ.Hippoman 

==========================


หลักสิบบน ออก 
02389 727 
56789 373 
04779 900 
03556 050 
12459 590 
56789 877 
15679 997 
14589 143 
12357 025 
14578 343 
01569 694 
01568 500 
34568 443 
34578 524 
15790 358 
12468 981 
01679 566 
14569 257 
01789 ??? 

Apichock

==========================


>> หลักหน่วยบน ปี 55-56 << 

หลัีกหน่วยพญาทอง ออก 
... 0-1-4-5-6-7-8 >064< ถูกหน่วยบน 
6-7-0-1-2-3-4 >562< ถูกหน่วยบน 
9-0-3-4-5-6-7 >470< ถูกหน่วยบน 
4-5-8-9-0-1-2 >501< ถูกหน่วยบน 
8-9-2-3-4-5-6 >418< ถูกหน่วยบน 
6-7-0-1-2-3-4 >727< ถูกหน่วยบน 
6-7-0-1-2-3-4 >373< ถูกหน่วยบน 
3-4-7-8-9-0-1 >900< ถูกหน่วยบน 
6-7-0-1-2-3-4 >050< ถูกหน่วยบน 
2-3-6-7-8-9-0 >590< ถูกหน่วยบน 
7-8-1-2-3-4-5 >877< ถูกหน่วยบน 
9-0-3-4-5-6-7 >997< ถูกหน่วยบน 
2-3-6-7-8-9-0 >143< ถูกหน่วยบน 
1-2-5-6-7-8-9 >025< ถูกหน่วยบน 
7-8-1-2-3-4-5 >343< ถูกหน่วยบน 
5-6-9-0-1-2-3 >694< -เบรกแตก- 
0-1-4-5-6-7-8 >500< ถูกหน่วยบน 
2-3-6-7-8-9-0 >443< ถูกหน่วยบน 
3-4-7-8-9-0-1 >524< ถูกหน่วยบน 
1-2-5-6-7-8-9 >358< ถูกหน่วยบน 
0-1-4-5-6-7-8 >981< ถูกหน่วยบน 
5-6-9-0-1-2-3 >566< ถูกหน่วยบน 
8-9-2-3-4-5-6 >257< -เบรกแตก- 
7-8-1-2-3-4-5 >___< รอผลก่อนนะครับ 

อ.Hippoman

=========================


หลักหน่วยล่างประจำปี 55-56 
หน่วยล่าง....สาย5..... 
012358 ออก 08 ถูกหน่วยล่าง 
... 456792 ออก 69 ถูกหน่วยล่าง 
234570 ออก 62 ถูกหน่วยล่าง 
890136 ออก 29 ถูกหน่วยล่าง 
345681 ออก 31 ถูกหน่วยล่าง 
789025 ออก 38 ถูกหน่วยล่าง 
678914 ออก 51 ถูกหน่วยล่าง 
901247 ออก 60 ถูกหน่วยล่าง 
012358 ออก 11 ถูกหน่วยล่าง 
789025 ออก 50 ถูกหน่วยล่าง 
012358 ออก 28 ถูกหน่วยล่าง 
670914 ออก 07 ถูกหน่วยล่าง 
456792 ออก 79 ถูกหน่วยล่าง 
678914 ออก 58 ถูกหน่วยล่าง 
012358 ออก 28 ถูกหน่วยล่าง 
012358 ออก 63 ถูกหน่วยล่าง 
456792 ออก 15 ถูกหน่วยล่าง 
567803 ออก 43 ถูกหน่วยล่าง 
456792 ออก 72 ถูกหน่วยล่าง 
012358 ออก 00 ถูกหน่วยล่าง 
012358 ออก 08 ถูกหน่วยล่าง 
890136 ออก 66 ถูกหน่วยล่าง 
456792 ออก 09 ถูกหน่วยล่าง 
789025 ออก รอผลก่อนนะครับ 

อ.Hippoman

=============================

หน่วยล่างสาย 5 Special 
ออก เด่น Special 
... 15 = 4-5-7-9-0 
43 = 3-6-7-0 
72 = 4-7-9-2 
00 = 0-1-8 
08 = 0-1-3-5-8 
66 = 1-0-3-6 
09 = 9-2-7 
$$ = 5-8-7-0 

อ.Hippoman 

========================

..หน่วยบน..ลาลับ.. 
จับตา..หน่วยบนงวดนี้..ไม่มีเลขอะไร.?..อิอิ.. 

20..694=02345679==18 
21..500=01234679==58 
22..443=01346789==25 
23..524=12345689==07 
24..358=01245789==36 

01..981=01234578==69 
02..566=02356789==14 
03..257=02356789==14 
04..XXX=01235689==47 
 JumJim007

======================
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น